krapenti

krapenti
1 krapénti (-ę́ti Skr), -ẽna, -ẽno intr. pamažu lyti, krapnoti, lašnoti: Smulkus lietus pamažėli krapẽna Lp. Tarpais tik krapẽna, o kartais ir gerai nupila Gs. Iš vakaro buvo gražu, o rytą ėmė krapénti lietelis Jnš. Nesmarkiai ly[ja], krapẽna iš palengvo Vdžg. Jau vėl pradėjo krapénti Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • krapenti — 2 krapenti ( ęti Skr), ẽna, ẽno intr. vargingai, sunkiai, pamažu eiti ar važiuoti: Kad koks senis eina palengva, sako krapẽna Škn. Seniukui krapenti, o jaunam eiti Skr. Kur krapenì, ar kelio nematai? Šl. Nebetoli ir Rokiškis, baigsma krapenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrapenti — 2 atkrapenti intr. vargingai, sunkiai ateiti: Vos atkrapẽnom Ėr. Štai senelis ant lazdelių atkrapẽna Lp. Žmonės atsisuko: gi ligonis atkrapenęs rš. krapenti; atkrapenti; nukrapenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapenimas — krapẽnimas sm. (1) → 1 krapenti: Dėl tokio krapẽnimo galėtumėm eiti, tiktai kad labiau nepiltų Vad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukrapenti — 2 nukrapenti intr. vargingai, pamažu nueiti, nuvažiuoti: Lazdžiuke pasiramsčiuodama, takeliu nukrapeno per lauką namo sp. Gėriukas naktį kažkur nukrapẽno ir sušalo Šl. | Įsisėdo į aplūžusį kelioninį brikelį ir nukrapeno ristine rš. krapenti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rapenti — rapenti, ẽna, ẽno intr. iš lėto eiti, krapenti: Ka eina rap rap rap, rapẽna i rapẽna Pšl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”